fbpx
Източно-европейска Школа по Остеопатия в България
 

Краниосакрална терапия 3 – Черепно-мозъчни нервни

2021-08-24 - 2021-08-26 гр. София; мястото се уточнява

Краниосакралната остеопатия 3 ниво разглежда:
Черепни нерви – нерви, изходящи от главния мозък или входящи в него. Различават се 12 двойки нерви, които инервират кожа, мускули, жлези (слъзни, слюнчени) и други органи на главата и шията, а също така органите в гръдната и коремна кухина.
Програма на курса “Черепно-мозъчни нерви”
1. Строеж на нерва. Механизъм на работа на нервите. Структура на нерва. Обзор на ЧМН (черепно-мозъчните нерви)
2. Влияние на нерви върху ТМО (твърдата мозъчна обвивка).
3. Механизми възникващи при скъсяване, компресия и дразнене на нерви.
4. Вътрекостни и развитие на мембрани и лигаменти (отработка ТМО и сваляне на напрежението на подезичният нерв)
5. Каудална група ЧМН (9, 10, 11).
6. Освобождаването на двата югуларни отвора
7. Техника на четирите пръста.
8. Техника зигмоиден синус.
9. Освобождение на подезичният, троичният и блуждаещият нерв .
10. Работа с хранопровода.
11. Техника за освобождение шилоподезичните мускули .
12. Работа с възвратен вагус нерв (с тилната кост).
13. Работа с разклоненията на вагус нерв (вход в слуховия канал).
14. Работа на възвратни нерви вагус нерв.
15. Работа с шийните мускули (отпускане и удължение на вагус нерва).
16. Освобождение на гръднокоремната диафрагма.
17. Лицеви нерви ЧМН (7, 😎.
18. Работа със слепоочната кост.
19. Техники: намета мозъчен, освобождаване на пирамиди от ТМО.
20. Техника голям каменист нерв (при аденоиди).
21. Техники работа с лицеви нерви.
22. Троичния нерв.
23. Отработка С0, С1, намет мозъчен, сърп(въздействие на гассеров възел).
24. Отработка долна челюст разклонения (медиални, криловидни мускули).
25. Освобождение на овалните отверстия.
26. Работа с зъбни корени (сваляне на напряжението след зъбно лечение).
27. Сваляне на вътрекостно напряжение.
28. Въздействие на втрото разклонение на троичния нерв.
29. Костна техника: на криловидни процеси и голямо крило.
30. Сваляне на напряжението на кръговите отверстия.
31. Техника на крылонебном ганглии.
32. Освобождение на костичките на небцето (разкачване на горна челюст и крила, помпаж).
33. Освобождаване на тилната кост и горната челюст.
34. Очнодвигателни нерви. (3, 4, 6) Кавернозен синус.
35. Влияние на троиничния нерв и травми на очнодвигателните функции.
36. Костни техники: изравняване на челната кост
37. Отработване на кавернозен синус.
38. Техника за освобождение та медиалните стени, намета мозъчна. Работа с кавернозен и каменист синуси.
39. Техника за освобождение на силвиев водопровод.
40. Техника за освобождение на крыши кавернозния синус.
41. Отработване на скуловите кости.
42. Освобождение на орбитална фисура.
43. Техника на четирите артерии.
44. Протокол 2-3 разклонение на троичния нерв.
45. Кавернозен синус. Зрителен нерв.
46. Работа с очните ябълки.
47. Мембранни техники: отработване на голимите и малките криле.
48. Работа с кръгът на Зинна.
49. Горна орбитална фисура ТМО.
50. Вътрекостна техника: работа върху малките и големите криле.
51. Сваляне на напрежението на кръгът на Зинна.
52. Въздействие на очнодвигателните мускули.
53. Освобождаване на очният нерв в канала на очния нерв
54. Фасция: работа на очнодвигателния нерв.
55. Основна техника за освобождаване на спираловидните линии.
56. Взаимодействие очната ябълка и задночерепните ямки.
57. Отпускане на хиазма и задтилната област (освобождение на вагус нерва).
58. Обонятелен нерв. Решетъчна кост. Сърп на мозъка.
59. Освобождаване на решетъчната кост.
60. Освобождаване на челната кост.
61. Разкачиване на решетъчната и челната кости.
62. Освобождаване на решетъчната кост по централните канали.
63. Техника за разкачване на решетъчната кост през сошник и глабелла.
64. Глобална техника (сваляне на напряжението от всички кости: сошника, решетъчна кост, челна, скулова и горна челюст).
Обученията се провеждат от д-р Роман Ерохов – основател и практикуващ остеопат в „Източно европейската школа по остеопатия“- Киев, Украйна.
Д-р Роман Ерохов – лекар, неврофизиолог, завършил Киевския национален медицински университтет А.А. Богомольца, кандидат на биологическите науки, доктор по остеопатия, краносакрален терапевт, ръководител на обществената организация „Украйнска остеопатия“.
Преминал е през обучения:
 Телесно-ориентирана психотерапия, краносакрална терапия /институт Апледжер/;
 Краниална, структурна и висцериална остеопатия в Руската Краниосакрална Академия;
 Цикъл от обучения по биологични заболявания;
 Енергетическа остеопатия и традиционна китайска медицина, биодинамика /МайкълКерн/;
 Хипноза /Сергей Болсун/;
 Обучение по психосимтоматика PSY 2.0
 Обучение в авторската школа по остеопатия на Шарапова
За да запазите своето място, моля попълнете следната форма https://forms.gle/UYbUK6Fs9r3KNAJ78
За повече информация:
Йорданка Янкулова 0878223472

Програма

Информация за събитието