fbpx
Източно-европейска Школа по Остеопатия в България
 

По какъв начин емоциите се натрупват в нашето тяло?

Или един от начините, по който се работи с ТЕО (телесно-емоционално освобождаване)
Съществуват 3 системи за натрупване на емоциите. Преди всичко това е мускулната система. На всяко емоционално въздействие ние реагираме чрез мускулен спазъм и по същият начин реагират мускулте на вътрешните ни органи. Втората система за провеждане на емоциите това е нашата нервна система. Чрез нервните импулси произтичат съкращения на едни или други органи. А третата система е нашата фасция или проприорецепцията също така реагират и сформират различни патерни модели. Работата с едни или други структури може да създадат условия, при които емоциите да се отключат и да произтече емоционално освобождаване. Например напипайте сами на себе си спазъмът на мускул масетер (дъвкателните мускули). Спомнете си последната ситуация, в която сте се ядосали на някой; натиснете масетерите и отваряйте и затваряйте устата. По този начин може да отработите своя мандибуларно челюстен блокаж. По подобен начин може да се работи с други органи и системи от органи.