fbpx
Източно-европейска Школа по Остеопатия в България
 

Образът на тялото

Съзнанието променя телесните възприятия!!
Образът на тялото – това е понятие, включващо възприемането на човека за собственото му тяло; чувствените тонове на това възприятие; и по точно как според него го възприемат и оценяват обкръжаващите го.
Това е своеобразна система на представата на човека за физическата страна на собственият му, физически (телесен) “Аз”.
Главната съставна на образът на тялото се явяват знанията на индивида за самият себе си, за своите физически съставни. Образът на тялото се явява един от важните компоненти на съзнанието на човека.

Между болката и образът на тялото съществува тясна връзка. Винаги, когато чувстваме болка я проектираме към тялото. Протягайки си гърба, казвате “Боли ме гърбът”, а не казвате “Моята система ме боли и ме убива”
Но например фантомните болки свидетелстват за това, че не е необходимо на дадената част на тялото да има даже специални рецептори, за да може да се почувства болка. Достатъчен ни е само образа на тялото, създаващ картините в нашият мозък.
Хората със здрави крайници, обикновено не могат да разберат това, защото образът за техните крайници се проектира върху реалните им такива, което изключва възможността да отделят образът на тялото от самото тяло.
Страхът като емоционално състояние определя спецификата на представата за себе си и влияе на установяването на контактите с обкръжаващите го.
Работата с образът на тялото помага да изведете страхове, които се проявяват в несъзнателното на символично ниво.
Образът на тялото – образ, постоянно променящ се в съзнанието, в зависимост от чувствата и преживяванията на субекта, така нареченият “чувствен ментален еквивалент на тялото, в съзнанието на обекта”.
Съзнанието променя възприятията на тялото!!
Д-р Ерохов